AYA dua boss anu sosobatan, ngaromongkeun supirna masing-masing.
boss1 : “eh apal teu supir urang mah goblog pisan euy!”
boss2 : “kunaon kitu?”
boss1 : “kadieu gera urang tunjukeun!” terus manehna ngageroan supirna ” Kin’, kadieu ieu aya duit saratus rebu,cik pangmeulikeun baby benz hiji ka showroom!”ceuk boss1 bari nyodorkeun duit saratus rebu tina sakuna
Ikin(supir boss1) : “Muhun, mangga pak!”becir weh langsung ka Showwroom

Boss1 : “Tuh kan bener? dibere duit saratus rebu bisa meuli baby benz!”ceuk boss1 ka boss2
boss2 : ” ah eta mah can nanaon atuh, supir kuring leuwih-leuwih goblogna!” ceuk boss2 bari terus ngageroan supirna “Can, kadieu!”
Asan (supir boss2) : “muhun pa’ aya naon?”bari gura-giru nyampeurkeun
boss2 : “San, cik pangechekeun ka imah, bapa aya diditu teu?”
Asan : “Mangga pak!”belenyeng lumpat muru ka imah boss2
boss2 : ” tuh kan?! urang keur aya didieu”

teu dihaja kadua supir eta teh panggih di Jalan, terus curhat hiji jeung nu sejena
Ikin : “San, urang mah boga boss teh goblog pisan nya?! tadi urang dibere duit saratus rebu titah meuli baby benz ka showroom gera?”
Asan : “naha kitu kumaha??”
Ikin : ” Apan ieu teh minggu, atuh kabeh Showroomna oge apanan TUTUP!”
Asan : ” Ah teu sabaraha eta mah, Boss kuring mah leuwih goblog deui!”
Ikin : ” Naha kumaha kitu?” ceuk ikin panasaran
Asan : ” kuring dititah balik heula ka imah, titah ngechek manehna aya euweuh?cenah!”
Ikin : ” harrrrr ituh…terus kumaha?”
Asan : ” nya atuh padahal apanan manehna oge nyekel Handphone,nya tinggal telepon atawa sms we ka imahna!!

Advertisements