Kebahagian bukan diukur dari seberapa banyak hal keduniawian dipunyai….
Kebahagiaan terletak pada seberapa besar rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas kehidupan ini….

Bahagia bukan pula terukur dari tidak adanya masalah….,
Kehidupan adalah tempat kita memilih dengan segala konsekwensinya…
Tidakak ada kehidupan tanpa masalah…..
Ketiadaan masalah dikarenakan kita mampu bersabar atas kehidupan ini serta memandangnya sebagai sebuah proses atas kematangan diri.

Sudahkah kita selalu bersyukur dan bersabar?
(Kiriman Ossy- Pentipeli)

Advertisements